Sklizeň Japonských topolů

Japonské topoly je možné sklízet po různé délce pěstování. Sklizeň topolů většinou závisí na účelu, pro který je daná plantáž pěstována.

 Sklizeň plantáže Japonských topolů určené pro krátké obmýtí, se v našich podmínkách pohybuje kolem tří let. Sklizeň po třech až čtyřech letech, opakovaná pětkrát po sobě, znamená celkovou dobu existence plantáže 15-20let. 

Nedoporučuje se sklízet v kratších obmýtích, protože se tím sníží celkový výnos z doby existence plantáže. V některých lokalitách by se spíše dalo uvažovat o prodloužení cyklu (vyšší polohy, zamokřené lokality).

Nejvhodnějším obdobím pro sklizeň Japonských topolů jsou zimní měsíce prosinec-březen, kdy je obsah vody ve dřevě nejnižší a je zde možnost využít volnou pracovní sílu, půda je zmrzlá a stroje nemají problémy s manipulací po poli. Je několik způsobů sklízení.

 
vyrobila omega design