Údržba plantáže

V prvních dvou letech růstu Japonských topolů je likvidace plevelů a trav v podstatě to nejdůležitější.

Plevely berou Japonským topolům světlo vláhu a živiny a jejich likvidace během vegetace topolů je nutností. Zanedbání údržby topoly utlumí nebo zcela zahubí a to vzhledem k výši investice do sadby není žádoucí. K údržbě plantáže se používá několik způsobů likvidace.

Diskování nejlevnější a nejúčinnější je mechanická likvidace plevelů je velmi účinná a dochází při ní k likvidaci prasklin v půdě čímž se zabraňuje vysychání a zároveň dochází k dobrému provzdušnění půdy. Má za následek i dobré vstřebávání vody což je u Japonských topolů žádoucí. Mulčování je další účinný způsob boje s plevely na plantážích Japonských topolů.

Jde o nenáročný způsob, jehož výhodou je přístup mulčeru až těsně k samotným rostlinám topolů a tím zajištění co nejlepší likvidace trav a plevelů. Použít lze všechny typy mulčerů.

Sečení je nejnáročnější způsob likvidace, musí se provádět několikrát do roka a je časově náročnější než předchozí dva způsoby.

Chemická likvidace se mnoho nevyužívá, protože Japonský topol je značně choulostivý na většinu herbicidů. Nejčastěji používanými přípravky je totální herbicid Roundup a herbicid Stomp. Roundup s používá při přípravě plantáže před setbou nebo opatrně během během vegetace s pomocí směrového trychtýřku na postřikovači tak, aby se přípravek nedostal do kontaktu s rostlinou. Přípravek Stomp se používá těsně po vysazení topolů před tím než začnou rašit lístky. Kdyby přípravek přišel do styku s zelenou částí rostlin došlo by k likvidaci plantáže.

 
vyrobila omega design