Biomasa

Japonský topol je v současnosti nejhojněji cíleně pěstovaná plodina za účelem výroby štěpky.

Výnosy japonského topolu dosahují v průměru při správně zvoleném stanovišti až 10 tun sušiny na hektar/rok což ho řadí mezi výnosově nejlepší plodiny vhodné pro pěstování v našich podmínkách. Japonský topol se řadí mezi obnovitelné zdroje, svojí výrobní cenou úspěšně konkuruje ostatním palivům na našem trhu.

Hlavními odběrateli štěpky jsou elektrárny a teplárny.

 
vyrobila omega design