Úvodní strana > O Japonském topolu

O japonském topolu

Japonský topol patří v České Republice mezi nejrozšířenější pěstované rychle rostoucí dřeviny. Jeho možnosti využití ho řadí mezi nejefektivnější zdroje pěstované pro vytápění.

Jedná se o křížence topolu černého a Maximowičova (klon J-105 a J- 104) U nás pěstovaný Japonský topol je  dvoudomá rostlina samičího pohlaví. Zpravidla roste v klimatických podmínkách celé ČR.

Minimální požadavky japonského topolu na lokalitu s nadmořskou výškou do 700 metrů nad mořem a ročním srážkovým úhrnem okolo 500 milimetrů.

Japonský topol řadíme mezi rychle rostoucí dřeviny (RRD). Co si pod tímto pojmem představit? Japonský topol roste v prvních letech po  výsadbě velmi rychle, roční výškový přírůstek může v tomto případě dosahovat  až tří metrů.

Rozmnožování se provádí řízkováním  z matečnic. Rychle rostoucí dřeviny mají výbornou výmladkovou schopnost po sklizni opět obrůstá několika novými výhony. Rychlý růst japonského topolu dokazuje i fakt, že výškové přírůstky dosahují v prvním roce po seříznutím výšky až pět metrů.

 

Pěstitelé na japonském topolu oceňují též výbornou ujímavost a dobrou odolnost, neboť dřevina se adaptuje na klimatické podmínky a vydrží několikatýdenní sucha i deštivé období.

Oproti jiným dřevinám navíc nemá japonský topol v našem prostředí skoro žádné škůdce, díky čemuž je ideální dřevinou k pěstování.

Pěstitelé japonských topolů mají navíc nekonečně široké možnosti využití biomasy. Japonský topol se u nás pěstuje nejčastěji na výrobu  vlastního  levného palivového dříví a v posledních letech i na výrobu dřevní štěpky.

Topol dospívá mezi 8 až 10 rokem svého růstu. Při obmýtí každých 2-6 let není možné, aby dřevina vykvetla a množila se semeny.

Velkou výhodou Japonského topolu je, že po uříznutí pařez znovu obrůstá a proto se v případě pěstování na štěpku sází na 12-15 let a při pěstování na dřevo vydrží jeden pařez až 25 let. Po této době se již zhoršuje ekonomika výtěžnosti.

Optimální přírůstky jsou zaznamenány při průměrné kvalitě půdy, v nadmořské výšce 250 - 650 metrů a srážkovém úhrnu okolo 500 mm za rok, což je prakticky většina plochy České republiky.
Roční přírůstek délky je 2,5 – 4 metry dle klimatických (voda, slunce) a půdních podmínek. 

Japonský topol snese zaplavení po dobu 50–60 dnů, proto je tedy vhodný  i do záplavových oblastí, nebo podmáčených luk (sklizeň se provádí v zimě, kdy je půda zamrzlá). 

Japonský topol se nesmí vysazovat pouze v ekokoridorech,(CHKO, NP) kde je sázení cizorodých dřevin a rostlin zakázáno.
Japonské topoly je možné využít pro výsadby větrolamů  nebo jako  zvukolam mezi rušnými komunikacemi a obytnými zónami.

Japonský topol můžete pořídit jako prýty, řízky nebo kořenáče.

Více o možnosti využití topolu...

Více jak pěstovat rychle rostoucí topoly...

Začněte s pěstováním Japonského topolu a objednejte si tyto rychle rostoucí dřeviny...

 
vyrobila omega design