Úvodní strana > Aktuality > Pěstování topolů
 

Pěstování japonských topolů pro biomasu

30. prosince 2011

Fenomén BIOMASA je skloňován v mnoha pádech. Patří do takzvaných obnovitelných zdrojů, na které dopadl temný stín fotovoltaiky, díky které většina laické veřejnosti považuje biomasu za další element zdražení energie. Avšak opak je pravdou.

Charakteristika ekonomiky biomasy                              

Biomasa, jak už zbytky z hospodaření v lesích či odpadní hmota ze zemědělské výroby jsou jistou zásobou energie pro lokální využití. Zvyšující se poptávka po štěpce, peletách nebo jiných formách ekologických paliv stoupá tempem vyšším, než jsou současné možnosti čerpání z lesů či zemědělské činnosti. Proto je potřeba se zamyslet nad udržitelností ekonomického přínosu spalování biomasy. Se slibem výroby 20% energií z obnovitelných zdrojů se tak nedostatkem biomasy a nárůstem jejího spalování opravdu můžeme dostat ke zdražení energií, neboť cesty přes slunce a vítr jsou téměř uzavřené. Jedním z nejekonomičtějších a nejefektivnějších řešení je pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě. Ne však na úkor potravinové výroby, ale využitím méně bonitních či jinak nevyužitých zemědělských pozemcích. Ekonomicky rentabilní projekty spalování biomasy také musí brát v úvahu určitý limit svozové vzdálenosti. V místě realizace projektu – např. teplofikace obce – tak může podpořit nezávislost mikroregionu na tradičních zdrojích energií, snížit jejich cenu a vytvořit nové pracovní příležitosti. Nemalou měrou aktuální situaci ovlivňují i obchodníci s dřevní hmotou, kteří dobře znají situaci na trhu a využívají rostoucí poptávku k zvyšování svých prodejních cen. Je již běžné, že se subjekty spalující větší objemy štěpky obrací na dodavatele za hranicemi ČR.

Cesta

Nejosvědčenější z rychlerostoucích dřevin se dle dlouhodobých výzkumných, ale i praktických zkušeností jeví rychle rostoucí topoly a vrby. V České Republice jsou nejrozšířenějšími klony takzvané Japonské topoly, s označením J-104, J105, jejichž růstové vlastnosti jsou pro naše klimatické pásmo nejlepší. Jejich cílené pěstování ve velmi krátkém obmýtí vytváří vzhledem k ploše velké množství dřevní hmoty. Ta pak nemusí sloužit jen teplárnám či kogeneračním jednotkám, ale díky rozvoji technologií domácích kotlů na dřevo budou znamenat i efektivní náhradu drahého topení plynem. Nemusí se však jen pálit. Např. Japonské topoly jsou charakterem vnitřní struktury vhodné pro precizní opracování (dřevo se při soustružení nevyštipuje).

Řešení

Ideální a ekonomicky nejpřínosnější je podle Leoše Mládka, jednatele společnosti pěstujte topoly s.r.o., spojit pěstitele přímo s konzumentem dřevní hmoty, především výrobce energií. Tím se vynechá prvek "překupníka" a to nejen pozitivně ovlivní cenu energií, ale dokáže ji stabilně udržet na nízké úrovni. Tomuto trendu v současné době brání 2 faktory. Tím prvním je dostupnost pozemků pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Ta je omezena aktuální dotační politikou a tím i přístupem většiny českých zemědělců. Druhým faktorem je určitý nedostatek služeb pro podobné projekty v kombinaci s nedostatečnou zkušeností s pěstováním RRD. Přitom jen stačí vyjít vstříc této koncepci, pochopit základní principy a dojít tak k velice jednoduchému řešení.

Závěr

Zkusme se tedy zamyslet, zda přenechat nezávislost velkým firmám, které nic neprodukují a jen vydělávají na ekologii, nebo se začít trošku snažit, a držet si pozici, nezávislost a kontinuitu příjmů, aniž by to jakkoli ohrožovali spekulace energetických gigantů. Nevyužité půdy je u nás víc než dost, tak proč ji nevyužít k pěstování paliva ve formě rychlerostoucích dřevin.

zdroj: ENWIVEB

 
 
vyrobila omega design